FAALANGST

De kern van faalangst is angst om een negatief beoordeeld te worden.
Faalangst is geen karaktereigenschap. Je kunt op het ene gebied ernstig belemmerd worden door faalangst, terwijl je er op een ander gebied helemaal geen last van hebt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten faalangst.

Cognitieve angst
de angst spitst zich toe op het leveren van intellectuele prestaties, zoals  tentamens of het maken van werkstukken.

Sociale angst
de angst heeft betrekking op het (vermeende) oordeel van anderen over jouw gedrag in het openbaar.

Motorische angst
de angst komt boven bij het uitvoeren van handelingen, bijvoorbeeld bij sport, of het vertonen van vaardigheden.

Uitstelgedrag
U
itstellen kan een gevolg van faalangst zijn.